Soihtu tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille monipuolisen harrastuksen. Sirkuksessa harjoitellaan erilaisia sirkustaitoja, jotka voidaan jakaa kolmeen päälajiin: Akrobatia, Jongleeraus ja Tasapainolajit. Näiden lajien alalajeista ja muista sirkuksessa sivuttavista lajeista jokainen voi valita itselleen mieluisimmat pääharjoittelumuodot taitojen edetessä. Monipuolisen harjoittelumahdollisuuden vuoksi haasteita on tarjolla jatkuvasti ja oppimista riittää vuosiksi eteenpäin.

Tärkeä osa sirkusta on yhdessä tekeminen ja hauskanpito. Soihdussa vallitsee hyvä ryhmähenki ja toisia kannustava ilmapiiri. Ryhmässä toimimista harjoitellaan erilaisin pelein, leikein ja harjoittein. Tavoitteena on, että jokainen oppilas oppii kantamaan vastuuta omasta ja toisten turvallisuudesta. Tämä on erityisen tärkeää esim. ryhmänumeroissa.

Esiintyvän ryhmän jäsenet esiintyvät sirkuksen jokavuotisessa kevätesityksessä. Esiintyjiä voi tilata sirkukselta myös erilaisiin tapahtumiin.

Sirkus Soihtu eli Imatran nuorisosirkusyhdistys ry on rekisteröity yhdistys. Lakisääteisen yhdistystoiminnan perusajatuksena on yhdistykseen kuuluminen jäsenenä. Soihdussa liitytään Sirkuksen jäseneksi samalla kun ilmoittaudutaan mukaan harrastustoimintaan.